???????? ?? ???????? ?? ?????????????????
???????? ?? ???????? ?? ?????????????????
??????? ?????????? ?? ??????
???????? ?? ???????? ?? ??????????????????? ????????????????????????????????????
 
ВАУЧЕРСКО СОВЕТУВАЊЕ
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
КАТАЛОГ НА КОНСУЛТАНТИ
ИЗВЕДУВАЧИ НА ПРОГРАМАТА
ПРИРАЧНИК НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВАУЧЕР
ИЗДАВАЊЕ НА ФАКТУРИ И БАРАЊЕ ЗА СУБВЕНЦИЈА
-
Издавање на фактури од советници
-
Издавање на фактури за невработени
ВАЖНОСТ НА ВАУЧЕР
ЕВАЛУАЦИЈА НА ПИЛОТ ФАЗАТА
ЕВАЛУАЦИЈА 2006 (Англиски)
ЕВАЛУАЦИЈА 2007 (Англиски)
Benchmark_Slovenia _Macedonia
ИЗВЕШТАЈ VOUCHER 2008
ИЗВЕШТАЈ VOUCHER 2009-2010
ИЗВЕШТАЈ VOUCHER 2011-2012
ИЗВЕШТАЈ VOUCHER 2013
ИЗВЕШТАЈ VOUCHER 2014

Резултати од пребарувањето на селектирани
консултанти(советници) вклучени во Ваучерскиот систем !
 

Селектирајте советници по :

Име :  
Град :  
Вид :  
Подрачје :

Вкупно селектирани советници 284

* - во полињата внесувајте со МК (кирилична поддршка)
С - специјалист ; Г - генералист

Симнете го каталогот на советници (.pdf 570 KB)

Алексовска
Верка


Дипл. Економист
Населено место: Скопје
Телефон:
Мобилен : 070 252 147   
Факс:
e_Mail:
vercealeksovska@yahoo.com
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување во областа на финансиите; даноците и сметководството  Алексовски
Александар


Интернационален бизнис менаџмент
Населено место: Скопје
Телефон:
Мобилен : 076 232 654   
Факс:
e_Mail:
aleksovskia@gmail.com
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување во областа на финансиите; даноците и сметководството  Алити
Амир


Дипл. Бизнис Администрација
Населено место: Боговиње
Телефон:
Мобилен : 070 276 666   
Факс:
e_Mail:
a_aliti@yahoo.com
И-ПОИНТ МАРКЕТИНГ
Ул. Илинденска Бр. Блок 87/Лок 5 Бр. 5
1200   Тетовоповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Дијагностичка студија  
          С     Деловно планирање  
          С     Физибилити студија  
     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Истражување/статистичка анализа (локално)  
          С     Маркетинг план (локален)  Анастасов
Сашко


Дипл. инж. технолог
Населено место: Скопје
Телефон:
Мобилен : 078 243 684   
Факс:
e_Mail:
sanastasovccmk@yahoo.com
СИВ КОНСАЛТ ДООЕЛ
Бул. Илинденска 182/2-18
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Квалитет 
          С     Подготовка за ISO 9001  
          С     Подготовка за HACCP  Ангелков
Борис


Доктор на науки - ветеринарство
Населено место: Битола
Телефон: 047 23 71 51
Мобилен : 076 58 20 40   
Факс:
e_Mail:
borisangelkov@yahoo.com
http://www.mnd-bitola.mk
РЦ Битола - Фондација за Развој на МСП
ул.Булевар 1-ви Мај
7000   Битолаповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Деловно планирање  
     
Производство 
          С     Развој на нов производ  
          С     Оптимизација на производството  
          С     Планирање и контрола на производството  
     
Квалитет 
          С     Подготовка за HACCP  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општо советување во областа на производството, технологијата, квалитетот  Ангеловски
Горан


Доктор по ветеринарна медицина
Населено место: Скопје
Телефон: 02 244 3416
Мобилен :   
Факс: 02 244 3416
e_Mail:
ekogrup@gmail.com
ЕКО-ГРУП
Ул. Бошко Буха 7Б
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Помош во управување со компанијата  
          С     Физибилити студија  
     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Истражување на пазарот  
     
Квалитет 
          С     Подготовка за ISO 14001  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општо советување во врска со пријавувањето на домашни јавни повици  Андонов
Ѓорги


Дипл. Економист
Населено место: Струмица
Телефон:
Мобилен : 070 327 268   
Факс:
e_Mail:
gorgi.andonov@gmail.com
ТП Љубенчо Горги Јанев
Ул. Ленинова бр. 14-1/9
2400   Струмицаповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување во областа на финансиите; даноците и сметководството  
          Г     Општо советување во врска со организационата поставеност на претпријатието  Андонов
Оливер


Доктор на науки
Населено место: Скопје
Телефон:
Мобилен : 071 291 974   
Факс:
e_Mail:
andonov.oliver@yahoo.com
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  
          Г     Општо советување во врска со организационата поставеност на претпријатието  
          Г     Општо советување во областа на развојните програми  Андонова
Анита


Дипломиран економист
Населено место: Струмица
Телефон:
Мобилен : 078 347 119   
Факс:
e_Mail:
anita.andonova88@gmail.com
КОНСАЛТИНГ ПЛУС КОМПАНИ
Васил Сурчев бр. 60А
2400   Струмицанема дополнителни
референци


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  
          Г     Општо советување во областа на финансиите; даноците и сметководството  Андонова
Весна


Дипломиран економист
Населено место: Струмица
Телефон: 034 344 401
Мобилен : 078 839 887   
Факс: 034 344 960
e_Mail:
andonovavesna65@gmail.com
http://
Трговец Поединец ММ РЕВИЗИЈА Стојна Здравева
Ул. 8-ми Септември бр. 18
2420   Радовишповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување во врска со пријавувањето на домашни јавни повици  
          Г     Општо советување во врска со санацијата на претпријатие/дејност/ работење  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  
          Г     Општо советување во областа на истражувањето на пазарот  
          Г     Општо советување во областа на финансиите; даноците и сметководството  
          Г     Општо советување во врска со организационата поставеност на претпријатието  Андонова
Славица


Дипл. економист
Населено место: Радовиш
Телефон: 032 635 236
Мобилен : 071 591 271   
Факс:
e_Mail:
slavica.andonova@gmail.com
ВЕРСНАД ДООЕЛ
Кеј 8ми Септември бр.139
2420   Радовишповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  Андреев
Игор


Магистер по Бизнис Администрација
Населено место: Велес
Телефон:
Мобилен : 070 216 602   
Факс:
e_Mail:
andreevigor@yahoo.com
ВИСИОН КОНСАЛТИНГ ДОО
Знеполе 33
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во областа на истражувањето на пазарот  Андриќ
Маријана


Дипломиран економист
Населено место: Скопје
Телефон: 02 2450 199
Мобилен : 071 212 545   
Факс:
e_Mail:
marijana@marand.com.mk
http://www.marand.com.mk
МАРАНД КОНСУЛТАНТИ ТП
Бул. АВНОЈ бр. 110/1-8
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Управување 
          С     Физибилити студија  
     
Финансии и финасиски услуги 
          С     Сметководствен менаџмент  
          С     Финансиска анализа  
          С     Работење со готовина/анализа на готовинскиот тек  Анѓелески
Радован


ВСС Инжењер по металургија
Населено место: Кичево
Телефон: 045 382 179
Мобилен : 070 382 179   
Факс:
e_Mail:
rade.metalika@yahoo.com
www.timinzenering.clubeconomy.mk
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Управување 
          С     Деловно планирање  
     
Производство 
          С     Поставеност на фабрика  
          С     Развој на нов производ  
          С     Истражување и развој  Апостолов
Ванчо


Магистер по економски науки
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3120 080
Мобилен : 070 689 916   
Факс: 02 3120 080
e_Mail:
investbiro@gmail.com
ИНВЕСТ-БИРО Друштво за услуги и трговија Ванчо дооел
Симче Настевски 17а
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Деловно планирање  
          С     Физибилити студија  
     
Финансии и финасиски услуги 
          С     Финансиска дијагностичка студија  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  Апостоловски
Душко


Дипл. Економист
Населено место: Тетово
Телефон: 044 330 800
Мобилен : 070 209 346   
Факс: 044 330 800
e_Mail:
bendcons@t.mk
http://
БЕНД Консалтинг ДОО
Ул. 153 бр. 1
1200   Тетовонема дополнителни
референци


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување во врска со санацијата на претпријатие/дејност/ работење  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување во областа на финансиите; даноците и сметководството  
          Г     Општо советување во областа на развојните програми  Апостолоски
Ванчо


Дипломиран инженер по заштита на животна средина
Населено место: Скопје
Телефон:
Мобилен : 078 423 227   
Факс:
e_Mail:
vanco@isoconsulting.mk
ИСО Консалтинг ДООЕЛ Скопје
Ул. Народен Фронт 31-24
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Квалитет 
          С     Подготовка за OHSAS 18001  
          С     Подготовка за ISO 22000  
          С     Подготовка за ISO 14001  
          С     Подготовка за ISO 9001  
          С     Подготовка за HACCP  Арсова
Маја


Финансиски менаџмент и деловен развој
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3239 825
Мобилен :   
Факс: 02 3215 015
e_Mail:
arsovamaja@gmail.com
http://www.cds.com.mk
ЦДС - Центар за деловна соработка
Вељко Влаховиќ 20/17
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Деловно планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Финансии и финасиски услуги 
          С     Финансиска дијагностичка студија  
          С     Финансиска анализа  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  Асани
Емира


Дипломиран економист
Населено место: Тетово
Телефон: 044 330 484
Мобилен : 076 506 116   
Факс:
e_Mail:
emiraasanite@gmail.com
ДДП СИСТЕМС
Брадфорска бр. 1
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во областа на истражувањето на пазарот  
          Г     Општо советување во областа на финансиите; даноците и сметководството  Атанасовска
Анета


Дипломиран правник
Населено место: Скопје
Телефон:
Мобилен : 078 312 134   
Факс:
e_Mail:
info@zkomora.com.mk
Занаетчиска Комора Скопје
Ул. Битпазарска бр. 12
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во врска со пријавувањето на домашни јавни повици  
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во областа на истражувањето на пазарот  Базгалоски
Љупчо


Дипл. инж. по информатика
Населено место: Охрид
Телефон: 046 231 270
Мобилен : 070 232 860   
Факс: 046 231 131
e_Mail:
bljupco@enter.com.mk
http://www.enter.com.mk
ЕНТЕР
Ул. Јане Сандански 26
6000   Охридповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Стратегии за развој на извозот  
          С     Меѓународно маркетинг истражување  
          С     Скенирање на извозниот пазар за новите извезувачи  
     
Производство 
          С     Оптимизација на производството  
          С     Планирање и контрола на производството  
     
ИТ и МИС 
          С     Анализа на нулта фаза (GAP анализа) и дизајн на ИТ решение  
          С     Дијагностика за обичен систем за ПРП  Бајрами
Љуан


Дипломиран економист
Населено место: Куманово
Телефон:
Мобилен : 071 989 806   
Факс:
e_Mail:
luan.bajrami@yahoo.com
РЦ Куманово - Фондација за Развој на МСП
Илинденска бб (зграда на ОПО-3 кат)
1300   Кумановоповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во областа на истражувањето на пазарот  
          Г     Општо советување во врска со организационата поставеност на претпријатието  Бежоски
Чедомир


Дипл. маш. инж.
Населено место: Прилеп
Телефон:
Мобилен : 075 759 669   
Факс:
e_Mail:
cedomirb@yahoo.com
М Системи ДООЕЛ
Ул. Егејска бр. 49
7500   Прилепповеќе за советникот


     
Квалитет 
          С     Подготовка за ISO 9001  Безар
Ранко


Електро инженер
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3061 114
Мобилен :   
Факс: 02 3061 834
e_Mail:
motiva@t.mk
http://www.motiva1.com
МОТИВА ДОО Скопје
Лондонска 11б
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Управување 
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Подготовка на описи на работните места  
          С     Конкурентни системи за наградување  
          С     Дизајнирање на курс за обука  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  Биковски
Зоран


Дипл. социолог
Населено место: Делчево
Телефон: 033 413 695
Мобилен : 072 256 869   
Факс: 033 413 105
e_Mail:
z_bikovski@yahoo.com
РИМА КОНСАЛТИНГ
Ул. Рударска бр.28
2304   Македонска Каменицаповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Деловно планирање  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Подготовка на описи на работните места  Бимбилоска
Анели


Дипл. Ел. Инж.
Населено место: Охрид
Телефон: 046 279 930
Мобилен : 070 331 090   
Факс: 046 231 131
e_Mail:
aneli@enter.com.mk
http://www.enter.com.mk
ЕНТЕР
Ул. Јане Сандански 26
6000   Охридповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Истражување на пазарот  
          С     Промотивен дизајн  
          С     Подготовка и дизајн на интернет страница  
          С     Истражување/статистичка анализа (локално)  
          С     Маркетинг план (локален)  
          С     Стратегии за развој на извозот  
          С     Меѓународно маркетинг истражување  
          С     Скенирање на извозниот пазар за новите извезувачи  
     
ИТ и МИС 
          С     Дијагностика за обичен систем за ПРП  Блажев
Благоја


Магистер по електротехнички науки
Населено место: Скопје
Телефон: 02 277 4931
Мобилен : 070 246 000   
Факс: 02 277 4932
e_Mail:
blazev@timel.com.mk
http://www.timel.com.mk
Тимелпроект Друштво за проектирање, производство и инженеринг,ДОО Скопје
Ул.Црноризец Храбар бр 24 а Фах 338
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Стратегиско планирање  
          С     Деловно планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
          С     Физибилити студија  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Организациски развој/преструктурирање  
     
Производство 
          С     Развој на нов производ  
          С     Оптимизација на производството  
          С     Планирање и контрола на производството  
          С     Лесно производство  Блажев
Драган


Магистер по деловна администрација
Населено место: Скопје
Телефон: 02 2774 931
Мобилен : 075 246 000   
Факс: 02 2774 932
e_Mail:
dblazev@timel.com.mk
http://www.timel.com.mk
Тимелпроект Друштво за проектирање, производство и инженеринг,ДОО Скопје
Ул.Црноризец Храбар бр 24 а Фах 338
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Стратегиско планирање  
          С     Деловно планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
          С     Физибилити студија  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Организациски развој/преструктурирање  
     
Производство 
          С     Оптимизација на производството  
          С     Планирање и контрола на производството  
          С     Лесно производство  Блажевски
Борис


доктор на економски науки
Населено место: Скопје
Телефон:
Мобилен : 071 976 546   
Факс:
e_Mail:
boris.blazevski@gmail.com
Влабор
ул. Владимир Комаров бр.18А1-22
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Стратегиско планирање  
          С     Деловно планирање  
          С     Физибилити студија  
     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Извозни планови  
          С     Стратегии за развој на извозот  
          С     План за извозниот пазар за новите извезувачи  Блажевски
Владимир


М-р по економски науки
Населено место: Скопје
Телефон:
Мобилен : 070 83 23 23   
Факс:
e_Mail:
blazevski_vladimir@yahoo.com
Влабор
ул. Владимир Комаров бр.18А1-22
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Стратегиско планирање  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  Богатиновска
Јорданка


Дипломиран економист
Населено место: Скопје
Телефон: 078430355
Мобилен : 078430355   
Факс:
e_Mail:
bogatinovskajordanka@gmail.com
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во врска со организационата поставеност на претпријатието  
          Г     Општо советување во областа на развојните програми  Богоевски
Ристо


Дипл.електро инженер
Населено место: Битола
Телефон: 047 261 499
Мобилен : 070 911 558   
Факс:
e_Mail:
risbog@yahoo.com
http://
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Стратегиско планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Организациски развој/преструктурирање  
     
Производство 
          С     Оптимизација на производството  
          С     Планирање и контрола на производството  Боневска
Марија


Дипл. Менаџер по царина и шпедиција
Населено место: Струмица
Телефон: 034 349 320
Мобилен :   
Факс: 034 349 320
e_Mail:
rcsr@t.mk
http://
РЦ Струмица - Фондација за развој на МСП
11 Октомври бб
2400   Струмицаповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  Бошевска
Лили


Магистер по кадровски менаџмент
Населено место: Битола
Телефон: 047 226 460
Мобилен : 070 56 56 30   
Факс:
e_Mail:
lilibitola@yahoo.com
Европски институт за релации и соработка
Никола Тесла 99
7000   Битолаповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Стратегиско планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Истражување на пазарот  
          С     Промотивен дизајн  
          С     Маркетинг план (локален)  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Подготовка на описи на работните места  
          С     Конкурентни системи за наградување  
          С     Дизајнирање на курс за обука  
          С     Организациски развој/преструктурирање  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во врска со организационата поставеност на претпријатието  
          Г     Општо советување во областа на производството, технологијата, квалитетот  Брајковски
Радослав


Дипл. Земјоделски Инжинер
Населено место: Гостивар
Телефон:
Мобилен : 070 506 400   
Факс:
e_Mail:
radoslavbrajkovski@gmail.com
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во областа на истражувањето на пазарот  
          Г     Општо советување во областа на производството, технологијата, квалитетот  Василевски
Андреа


ВСС
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3224 953
Мобилен : 075 279 080   
Факс: 02 3121 883
e_Mail:
andrejvasi@hotmail.com
МУЛТИКОП дооел
Ул. Д. Туцовиќ бр. 12
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Управување 
          С     Деловно планирање  
          С     Физибилити студија  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување во областа на развојните програми  Василевски
Зоран


Дипломиран Економист
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3121 883
Мобилен : 075 279 080; 076 204 555   
Факс: 3121 883; 3224 953
e_Mail:
multikop@t.mk
http://
МУЛТИКОП дооел
Ул. Д. Туцовиќ бр. 12
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Стратегиско планирање  
          С     Деловно планирање  
     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Истражување на пазарот  
          С     Маркетинг план (локален)  
     
Финансии и финасиски услуги 
          С     Финансиска дијагностичка студија  
          С     Финансиска анализа  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во областа на истражувањето на пазарот  
          Г     Општо советување во областа на развојните програми  Васкова
Марија


Дипломиран земјоделски инженер
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3 22 92 12
Мобилен : 072 207 487   
Факс:
e_Mail:
marija.vaskova@yahoo.com
http://mkonsalting.mk
М КОНСАЛТИНГ ИНВЕСТМЕНТ КВОЛИТИ
Ул. Пролет бр. 19 а
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Деловно планирање  
     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Истражување на пазарот  
          С     Промотивен дизајн  
          С     Маркетинг план (локален)  
     
Финансии и финасиски услуги 
          С     Финансиска дијагностичка студија  
          С     Финансиска анализа  
     
Квалитет 
          С     Подготовка за ISO 9001  
          С     Подготовка за HACCP  
          С     Подготовка за EurepGap  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување во врска со санацијата на претпријатие/дејност/ работење  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во областа на истражувањето на пазарот  
          Г     Општо советување во областа на производството, технологијата, квалитетот  Велевска
Биљана


Магистар по европски менаџмент
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3085 005
Мобилен : 070 252 812   
Факс: 02 3083 928
e_Mail:
velevski@t.mk; biljana@impulsi.com.mk
http://www.impulsi.com.mk
Самеримпекс Д.О.О. Друштво за производство, промет и услуги
ул. Леринска 79
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Стратегиско планирање  
          С     Деловно планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
          С     Физибилити студија  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Подготовка на описи на работните места  
          С     Конкурентни системи за наградување  
          С     Дизајнирање на курс за обука  
          С     Организациски развој/преструктурирање  
     
Производство 
          С     Оптимизација на производството  
          С     Лесно производство  Гавриловски
Марин


Магистер по право на интелектуална сопственост
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3116 238
Мобилен : 075 471 559   
Факс: 02 3116 238
e_Mail:
office@industrialproperty.com.mk
www.mklawyers.com.mk
Адвокат Александра Гавриловска
Партизански одреди 103/26
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Прирачник за политики и процедури  
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Производство 
          С     Заштита на интелектуална сопственост  
     
Општо советување 
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  Георгиев
Игор


Дипломиран електро инженер
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3082 603
Мобилен : 075 651 790   
Факс: 02 3082 603
e_Mail:
eurokiwi@t.mk
http://
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Подготовка и дизајн на интернет страница  
          С     Стратегии за развој на извозот  
          С     Меѓународно маркетинг истражување  
          С     Скенирање на извозниот пазар за новите извезувачи  
     
ИТ и МИС 
          С     Анализа на нулта фаза (GAP анализа) и дизајн на ИТ решение  
          С     Дијагностика за обичен систем за ПРП  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во областа на истражувањето на пазарот  
          Г     Општо советување во областа на информациско комуникациската технологија  Георгиевска
Билјана


Магистер по економија
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3075 450
Мобилен : 075 615 150   
Факс: 02 3083 928
e_Mail:
g_biljana2002@yahoo.com
http://www.impulsi.com.mk
Самеримпекс Д.О.О. Друштво за производство, промет и услуги
ул. Леринска 79
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  Герас Дочовска
Марија


Дипл. Правник
Населено место: Битола
Телефон: 047 228 067
Мобилен : 047 228 067   
Факс: 047 228 854
e_Mail:
mima_mgd@yahoo.com
http://
МУЛТИ ИМПЕКС"Марија Герас Дочовска и др.",Д.О.О.Битола
ул. Ленинова 38
7000   Битолаповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Извозни планови  
          С     Стратегии за развој на извозот  
          С     Меѓународно маркетинг истражување  
          С     Скенирање на извозниот пазар за новите извезувачи  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  
          Г     Општо советување во врска со организационата поставеност на претпријатието  Гечевски
Лазар


Дипл. Електроинженер
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3220 840
Мобилен : 070 220 840   
Факс: 02 3110 400
e_Mail:
geche@t.mk
http://www.darvage.com.mk
ДАРВАГЕ Д.О.О.Е.Л.
бул. Васил Главинов 3-3/1
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Стратегиско планирање  
          С     Деловно планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Организациски развој/преструктурирање  
     
Производство 
          С     Развој на нов производ  
          С     Оптимизација на производството  
          С     Планирање и контрола на производството  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување во областа на производството, технологијата, квалитетот  Голчева
Жаклина


Инженер за земјоделски науки
Населено место: Зрновци
Телефон: 033 353 241
Мобилен : 070 384 242   
Факс:
e_Mail:
zgolceva@yahoo.com
http://
АГРОКОНСАЛТИНГ ПЛУС
с. Зрновци
0000   Зрновциповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во областа на развојните програми  
          Г     Општо советување во областа на производството, технологијата, квалитетот  Граматиков
Иван


Специјалист од областа за управување со квалитет
Населено место: Штип
Телефон: 032 395 998
Мобилен : 075 210 026   
Факс: 032 385 061
e_Mail:
ivangramatikov@yahoo.com
ТЕА КОМ д.о.о.
Ул. Еврејска бр. 30
2000   Штипнема дополнителни
референци


     
Развој на човечките ресурси 
          С     Подготовка на описи на работните места  
          С     Проценка на потребите од обука  
     
Квалитет 
          С     Подготовка за HACCP  Груевски
Трпе


Д-р по технички науки
Населено место: Скопје
Телефон:
Мобилен : 070 833 554   
Факс:
e_Mail:
vlabor@unet.com.mk
Влабор
ул. Владимир Комаров бр.18А1-22
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Производство 
          С     Развој на нов производ  
          С     Оптимизација на производството  
          С     Истражување и развој  Гумберовски
Александар


Дипломиран географ
Населено место: Скопје
Телефон: 02 2044 014
Мобилен :   
Факс:
e_Mail:
agumberovski@gmail.com
КРЕАЦИЈА, Здружение на бизниси и консултанти
Партизански одреди 68
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Развој на човечките ресурси 
          С     Проценка на потребите од обука  
          С     Дизајнирање на курс за обука  Давидовски
Моме


Дипломоран земјоделски инженер
Населено место: с. Горно Коњаре
Телефон: 031 467 431
Мобилен : 075 456 604   
Факс: 032 459 593
e_Mail:
momedav@hotmail.com
АГРОКОНСАЛТИНГ ТИМ ДОО
с. Горно Коњаре, Куманово
1300   Кумановонема дополнителни
референци


     
Развој на човечките ресурси 
          С     Подготовка на описи на работните места  
          С     Проценка на потребите од обука  
          С     Дизајнирање на курс за обука  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  
          Г     Општо советување во областа на производството, технологијата, квалитетот  Давчев
Тодор


Д-р маг.дипл.машински инженер
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3163 835
Мобилен : 070 553 622   
Факс: 02 3099 298
e_Mail:
davcev@mf.edu.mk
http://www.mf.ukim.edu.mk
Машински Факултет
Карпош 2 бб, пошт. фах 464
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Управување 
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Конкурентни системи за наградување  
          С     Дизајнирање на курс за обука  
     
Производство 
          С     Оптимизација на производството  Давчевски
Марјан


Дипл. електро инженер
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3217 799
Мобилен : 075 337 938   
Факс: 02 3217 858
e_Mail:
marjan.davcevski@overnet.com.mk
http://www.overnet.com.mk
Овернет ДМД друштво за трговија и услуги Доо
Козара 68 1/3
1000   Скојеповеќе за советникот


     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Промотивен дизајн  
          С     Подготовка и дизајн на интернет страница  
     
ИТ и МИС 
          С     Анализа на нулта фаза (GAP анализа) и дизајн на ИТ решение  
          С     Дијагностика за обичен систем за ПРП  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување во областа на информациско комуникациската технологија  Даздаревиќ
Сенада


Магистер за претприемништво и човечки ресурси
Населено место: Зелениково
Телефон:
Мобилен : 070 508 384   
Факс: 02 2717 208
e_Mail:
dazdarevic.senada@gmail.com
ДАЗДАР КОМПАНИ
Ул. 1 бр.62 Зелениково
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  Дамјановски
Драган


Доктор на технички науки
Населено место: Битола
Телефон: 047 225 475, 228 153
Мобилен :   
Факс: 047 202 420
e_Mail:
dragandrcbt@t.mk
http://
РЦ Битола Фондација за развој на претприемништвото*
Ул. БУЛЕВАР 1-ви МАЈ бр. ББ
7000   Битолаповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Деловно планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Производство 
          С     Развој на нов производ  
          С     Оптимизација на производството  
          С     Планирање и контрола на производството  Дамјановски
Митко


Економист
Населено место: Скопје
Телефон:
Мобилен : 070 620 584   
Факс:
e_Mail:
mitkontrol@gmail.com
МИТ КОНТРОЛ ДООЕЛ Скопје
Љуба Ивановиќ 7б
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Квалитет 
          С     Подготовка за ISO 14001  
          С     Подготовка за ISO 9001  Данаилов
Данило


Дипл. електро инж.
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3216 907
Мобилен :   
Факс: 02 3179 410
e_Mail:
vbiro@t.mk
ЕПЦИ Евро Партнер Консалтинг Интернејшнл
Никола Вапцаров 15-9/1
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Финансии и финасиски услуги 
          С     Финансиска дијагностичка студија  
     
Производство 
          С     Оптимизација на производството  
     
Квалитет 
          С     Подготовка за ISO 9001  
     
ИТ и МИС 
          С     Анализа на нулта фаза (GAP анализа) и дизајн на ИТ решение  
          С     Дијагностика за обичен систем за ПРП  Данаилова
Искра


Дипломиран економист
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3216 907
Мобилен :   
Факс: 02 3179 410
e_Mail:
iskra.danailova@epci-eu.com
www.epci-eu.com
ЕПЦИ Евро Партнер Консалтинг Интернејшнл
Никола Вапцаров 15-9/1
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Промотивен дизајн  
          С     Маркетинг план (локален)  
     
Финансии и финасиски услуги 
          С     Финансиска дијагностичка студија  
     
Производство 
          С     Оптимизација на производството  
     
Квалитет 
          С     Подготовка за ISO 9001  Данилов
Влатко


Дипломиран економист
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3217 446
Мобилен :   
Факс: 02 3217 447
e_Mail:
basme@basme.com.mk
http://www.basme.com.mk
БАСМЕ КТ
Бул. Кочо Рацин бр. 32-1/3
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Управување 
          С     Стратегиско планирање  
          С     Деловно планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
          С     Физибилити студија  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Организациски развој/преструктурирање  
     
Производство 
          С     Оптимизација на производството  
          С     Планирање и контрола на производството  
          С     Лесно производство  Делев
Крсте


Дипл. земјоделски инженер
Населено место: Гевгелија
Телефон: 034 218 086
Мобилен : 075 456 603   
Факс:
e_Mail:
krstedelev@yahoo.com
ЕКО-ГРУП
Ул. Бошко Буха 7Б
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Развој на човечките ресурси 
          С     Дизајнирање на курс за обука  
     
Производство 
          С     Развој на нов производ  
          С     Оптимизација на производството  
     
Квалитет 
          С     Подготовка за EurepGap  Деловска
Бети


Дипломиран економист
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3217 446
Мобилен :   
Факс: 02 3217 447
e_Mail:
basme@basme.com.mk
http://www.basme.com.mk
БАСМЕ КТ
Бул. Кочо Рацин бр. 32-1/3
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Управување 
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Позиционирање и одредување цена на производот  
          С     Градење имиџ  
          С     Истражување на пазарот  
          С     Промотивен дизајн  
          С     Истражување/статистичка анализа (локално)  
          С     Маркетинг план (локален)  
     
Финансии и финасиски услуги 
          С     Сметководствен менаџмент  
          С     Финансиска дијагностичка студија  
          С     Финансиска анализа  Денковска
Снежана


Дипломиран правник
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3222 957
Мобилен : 071 235 416   
Факс: 02 3222 957
e_Mail:
snezana.denkovska@zkomora.com.mk
Занаетчиска Комора Скопје
Ул. Битпазарска бр. 12
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во врска со пријавувањето на домашни јавни повици  
          Г     Општо советување во врска со санацијата на претпријатие/дејност/ работење  
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  
          Г     Општо советување во врска со организационата поставеност на претпријатието  Димитријева
Софче


Дипл. правник
Населено место: Струмица
Телефон: 034 349 320
Мобилен : 075 736 737   
Факс:
e_Mail:
sofce_dinova@yahoo.com
ДПТУ ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ
Ул. Епименонда Поп-Андонов бр. 29
2400   Струмицаповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во врска со пријавувањето на домашни јавни повици  Димитров
Драги


Дипл. земјоделски инжинер
Населено место: Радовиш
Телефон: 032 633 632
Мобилен : 070 705 134   
Факс: 032 630 632
e_Mail:
dragidimitrov@yahoo.com
ИДЕЈА ПЛУС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ
Вардарска бр. 115
2420   Радовишповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  Димитрова
Јанка


Дипломиран економист
Населено место: Радовиш
Телефон: 032 633 632
Мобилен : 072 208 072   
Факс: 032 633 632
e_Mail:
janka_dimitrova@yahoo.com
http://www.idejaplus.com
ИДЕЈА ПЛУС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ
Вардарска бр. 115
2420   Радовишповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Стратегиско планирање  
          С     Деловно планирање  
     
Финансии и финасиски услуги 
          С     Сметководствен менаџмент  
          С     Финансиска дијагностичка студија  
          С     Финансиска анализа  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во врска со пријавувањето на домашни јавни повици  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  
          Г     Општо советување во областа на финансиите; даноците и сметководството  
          Г     Општо советување во врска со организационата поставеност на претпријатието  Димитровска
Надежда


Дипл. електротехнички инженер
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3090 625
Мобилен : 071 399 963   
Факс: 02 3090 634
e_Mail:
nade@inet.com.mk
http://www.inet.com.mk
ИНЕТ ДОО СКОПЈЕ
Атинска 12
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Прирачник за политики и процедури  
          С     Помош во управување со компанијата  
     
ИТ и МИС 
          С     Анализа на нулта фаза (GAP анализа) и дизајн на ИТ решение  Димитровски
Даме


Д-р на технички науки
Населено место: Скопје
Телефон:
Мобилен :   
Факс:
e_Mail:
dame.dimitrovski@mf.edu.mk
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Управување 
          С     Енергетска ефикасност  
     
Квалитет 
          С     Подготовка за ISO 50001  Димитровски
Миле


Д-р на технички науки
Населено место: Скопје
Телефон:
Мобилен :   
Факс:
e_Mail:
dimil@komoraoai.mk
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Управување 
          С     Енергетска ефикасност  
     
Квалитет 
          С     Подготовка за ISO 50001  Димов
Тодор


Дипломиран информатичар
Населено место: Свети Николе
Телефон: 071 374 048
Мобилен :   
Факс:
e_Mail:
todordimov@yahoo.com
РЦ Битола Фондација за развој на претприемништвото*
Ул. БУЛЕВАР 1-ви МАЈ бр. ББ
7000   Битолаповеќе за советникот


     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Подготовка и дизајн на интернет страница  
     
ИТ и МИС 
          С     Анализа на нулта фаза (GAP анализа) и дизајн на ИТ решение  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во областа на информациско комуникациската технологија  Димова
Марија


Дипл. проф. по математика
Населено место: Битола
Телефон: 047 521 475
Мобилен : 072 743 554   
Факс: 047 202 420
e_Mail:
mrj_petrovska@yahoo.com
РЦ Битола Фондација за развој на претприемништвото*
Ул. БУЛЕВАР 1-ви МАЈ бр. ББ
7000   Битоланема дополнителни
референци


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во областа на финансиите; даноците и сметководството  Димовски
Чедомир


Магистер на менаџмент на човечки ресурски
Населено место: Скопје
Телефон:
Мобилен : 070 337 503   
Факс:
e_Mail:
chedodimovski@yahoo.com
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Развој на човечките ресурси 
          С     Дизајнирање на курс за обука  Добревски
Владимир


Дипломиран правник
Населено место: Куманово
Телефон:
Мобилен : 075 754 745   
Факс:
e_Mail:
vladimirdobrevski@outlook.com
РЦ Куманово - Фондација за Развој на МСП
Илинденска бб (зграда на ОПО-3 кат)
1300   Кумановоповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во врска со санацијата на претпријатие/дејност/ работење  Додевски
Љупчо


Дипломиран економист
Населено место: Куманово
Телефон:
Мобилен : 071 234 972   
Факс:
e_Mail:
ljupcododevski.konsultant@live.com
РЦ Куманово - Фондација за Развој на МСП
Илинденска бб (зграда на ОПО-3 кат)
1300   Кумановоповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  Донев
Ванчо


Д-р на технички науки
Населено место: Скопје
Телефон:
Мобилен :   
Факс:
e_Mail:
vancho.donev@mf.edu.mk
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Управување 
          С     Енергетска ефикасност  
     
Квалитет 
          С     Подготовка за ISO 50001  Донев
Трајче


Дипломиран дефендолог
Населено место: Радовиш
Телефон: 032 635 432
Мобилен : 070 67 33 56   
Факс:
e_Mail:
sofkin@t.mk
СОФКИН ДООЕЛ
Бул. Александар македонски бб
2420   Радовишповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување во областа на развојните програми  
          Г     Општо советување во областа на иновациите  
          Г     Општо советување во областа на производството, технологијата, квалитетот  Донева
Александра


Дипломиран менаџер за туризам
Населено место: Радовиш
Телефон: 032 635 432
Мобилен : 075 631 330   
Факс: 032 635 432
e_Mail:
dambova@yahoo.com
НАМА СЕРВИС ДООЕЛ
Бул. Александар Македонски бб
2420   Радовишповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување во областа на финансиите; даноците и сметководството  Дудески
Александар


Дипломиран електро инженер насока- Електроника телекомуникации
Населено место: Скопје
Телефон: 02 321 77 99
Мобилен : 070/075 250 450   
Факс: 02 321 7858
e_Mail:
aleksandar.dudeski@overnet.com.mk
http://www.overnet.com.mk
Овернет ДМД друштво за трговија и услуги Доо
Козара 68 1/3
1000   Скојеповеќе за советникот


     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Истражување на пазарот  
          С     Промотивен дизајн  
          С     Подготовка и дизајн на интернет страница  
     
ИТ и МИС 
          С     Анализа на нулта фаза (GAP анализа) и дизајн на ИТ решение  
          С     Дијагностика за обичен систем за ПРП  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување во областа на информациско комуникациската технологија  Дунгевска
Лидија


Дипломиран економист
Населено место: Струмица
Телефон:
Мобилен : 077 980- 925   
Факс:
e_Mail:
lidijajaneva@gmail.com
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  Дунгевски
Сашко


Дипломиран економист
Населено место: Струмица
Телефон: 034 326 562
Мобилен : 077 980 924   
Факс:
e_Mail:
sashkodungevski@gmail.com
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  Ѓоргиев
Ѓорги


Инженер по електротехника / Веб програмер
Населено место: Струмица
Телефон:
Мобилен : 075 310 149   
Факс:
e_Mail:
gorgi@utilis.com.mk
http://www.utilis.mk
Бансколија - С
Ул. Епименонда поп Арсов 28
2400   Струмицанема дополнителни
референци


     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Градење имиџ  
          С     Промотивен дизајн  
          С     Подготовка и дизајн на интернет страница  Ѓореска
Жаклина


Дипл. економист
Населено место: Охрид
Телефон: 046 231 480
Мобилен :   
Факс: 031 231 480
e_Mail:
zaklina@stozak.com.mk
http://www.stozak.com.mk
СТОЖАК д.о.о
Ул. Мирче Ацев бр. 12
6000   Охриднема дополнителни
референци


     
Управување 
          С     Деловно планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Финансии и финасиски услуги 
          С     Финансиска дијагностичка студија  
          С     Финансиска анализа  Ѓорески
Стојан


Дипл. економист
Населено место: Охрид
Телефон: 046 231 270
Мобилен :   
Факс: 046 231 131
e_Mail:
stojan@enter.com.mk
http://www.enter.com.mk
ЕНТЕР
Ул. Јане Сандански 26
6000   Охриднема дополнителни
референци


     
Управување 
          С     Деловно планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Финансии и финасиски услуги 
          С     Сметководствен менаџмент  
          С     Финансиска анализа  Ѓорческа
Гордана


Магистер по Интернационална Бизнис Информатика
Населено место: Скопје
Телефон: 02 321 77 99
Мобилен : 075 462 008   
Факс: 02 321 7858
e_Mail:
gordeg@yahoo.com
http://www.overnet.com.mk
Овернет ДМД друштво за трговија и услуги Доо
Козара 68 1/3
1000   Скојеповеќе за советникот


     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Промотивен дизајн  
          С     Подготовка и дизајн на интернет страница  
          С     Маркетинг план (локален)  
     
ИТ и МИС 
          С     Анализа на нулта фаза (GAP анализа) и дизајн на ИТ решение  
          С     Дијагностика за обичен систем за ПРП  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во областа на информациско комуникациската технологија  Ѓошева
Марија


Магистер на областа на безбедноста- Национална безбедност
Населено место: скопје
Телефон: 070 367 289
Мобилен : 070 367 289   
Факс:
e_Mail:
gjosevam1@gmail.com
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Развој на човечките ресурси 
          С     Прирачник за здравствена и безбедносна заштита на вработените  
          С     Проценка на потребите од обука  
     
Производство 
          С     Заштита на интелектуална сопственост  
     
ИТ и МИС 
          С     Дијагностика за обичен систем за ПРП  Евросимовски
Михајло


МБА во Маркетинг и Комуникации
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3 120 728
Мобилен : 075 437 587   
Факс:
e_Mail:
mihaevro@t.mk
ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг
Борка Талевски 7
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Квалитет 
          С     Подготовка за ISO 14001  
          С     Подготовка за ISO 9001  
          С     Подготовка за HACCP  Елмази
Висар


Дипл. по компјутерски науки
Населено место: Гостивар
Телефон: 044 356 319
Мобилен :   
Факс: 044 356 001
e_Mail:
v.elmazi@seeu.edu.mk
БИГ СОЛУТИОНС д.о.о
Ул. Тоде Богдановски бр. 64
1230   Гостиварнема дополнителни
референци


     
ИТ и МИС 
          С     Анализа на нулта фаза (GAP анализа) и дизајн на ИТ решение  
          С     Дијагностика за обичен систем за ПРП  Енимитева
Мери


Дипломиран правник
Населено место: Струмица
Телефон: 034 330 220
Мобилен : 070 960 169   
Факс: 034 330 220
e_Mail:
m_eni@t.mk
http://
СТРУМИЦА ИНКУБАТОР Друштво за производство, трговија и услуги
11 Октомври бб
2400   Струмицаповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување во врска со пријавувањето на домашни јавни повици  
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  Жупан
Владислав


Дипломиран економист
Населено место: Струга
Телефон:
Мобилен : 070 729 502   
Факс:
e_Mail:
vladislav_zupan@t.mk
http://www.org.mk/struga
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Стратегиско планирање  
          С     Деловно планирање  
          С     Физибилити студија  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување во областа на истражувањето на пазарот  
          Г     Општо советување во врска со организационата поставеност на претпријатието  
          Г     Општо советување во областа на развојните програми  Журовски
Ѓорѓи


Дипломиран правник
Населено место: Битола
Телефон:
Мобилен : 070 269 042   
Факс:
e_Mail:
advokatzurovski@yahoo.com
Претприемачки информативен центар за развој на МСП во пограничниот регион Битола
БУЛЕВАР 1-МАЈ ББ
7000   Битолаповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Подготовка на описи на работните места  
          С     Конкурентни системи за наградување  
          С     Дизајнирање на курс за обука  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во врска со пријавувањето на домашни јавни повици  
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  Здравева
Стојна


Дипломиран економист
Населено место: Радовиш
Телефон: 032 630 170
Мобилен : 075 489 258   
Факс: 032 630 170
e_Mail:
zdraveva_stojna@yahoo.com
http://
Трговец Поединец ММ РЕВИЗИЈА Стојна Здравева
Ул. 8-ми Септември бр. 18
2420   Радовишповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување во врска со санацијата на претпријатие/дејност/ работење  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во областа на истражувањето на пазарот  
          Г     Општо советување во областа на финансиите; даноците и сметководството  Зибери
Селвер


Дипломиран економист
Населено место: Тетово
Телефон: 044 376 244
Мобилен : 071 359 597   
Факс: 044 332 833
e_Mail:
selverziberi@yahoo.com
АРЕА ХОМЕ ДООЕЛ
Илинденска бб
1200   Тетовоповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување во областа на производството, технологијата, квалитетот  Златку
Блерим


Дипл. економист
Населено место: Скопје
Телефон:
Мобилен : 071 327 608   
Факс:
e_Mail:
zllatku@yahoo.com
Авторско правно биро на РМ
бул. Свети Климент Охридски бб реон 7
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Управување 
          С     Стратегиско планирање  
          С     Деловно планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Стратегии за развој на извозот  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Организациски развој/преструктурирање  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во областа на истражувањето на пазарот  
          Г     Општо советување во областа на производството, технологијата, квалитетот  Иванов
Ристо


Магистер по економски науки
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3216 903
Мобилен : 075 226 558   
Факс: 02 3090 567
e_Mail:
risto@t.mk
http://www.neol.com.mk
НЕОЛ КОНСАЛТ Дооел, Претпријатие за деловни и менаџмент услуги
Мито Хаџи-Василев Јасмин 52-3/1
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Стратегиско планирање  
          С     Деловно планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
          С     Физибилити студија  
     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Позиционирање и одредување цена на производот  
          С     Градење имиџ  
          С     Истражување на пазарот  
          С     Промотивен дизајн  
          С     Истражување/статистичка анализа (локално)  
          С     Маркетинг план (локален)  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Организациски развој/преструктурирање  
     
Производство 
          С     Оптимизација на производството  
          С     Лесно производство  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во областа на истражувањето на пазарот  Ивановска
Јулијана


Дипломиран економист
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3246 419
Мобилен : 070 351 904   
Факс:
e_Mail:
julijanaiv@yahoo.com
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општо советување во врска со пријавувањето на домашни јавни повици  
          Г     Општо советување во областа на истражувањето на пазарот  Ивановски
Александар


Дипломиран земјоделски инженер
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3118 753
Мобилен :   
Факс:
e_Mail:
alek.ivanovski@gmail.com
http://www.controlgroup.mk
Контрол Гроуп ДОО Скопје
ул. Мајаковски 31
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Квалитет 
          С     Подготовка за OHSAS 18001  
          С     Подготовка за ISO 14001  
          С     Подготовка за ISO 9001  
          С     Подготовка за HACCP  Ивановски
Звонко


Дипл. инж. архитект
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3074 343
Мобилен : 078 223 932   
Факс:
e_Mail:
zvonkoivanovski@t.mk
СИВ КОНСАЛТ ДООЕЛ
Бул. Илинденска 182/2-18
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Управување 
          С     Стратегиско планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
          С     Физибилити студија  
     
Квалитет 
          С     Подготовка за ISO 9001  Идризи
Салајдин


Дипломиран економист
Населено место: Тетово
Телефон: 044 356 960
Мобилен : 070 224 005   
Факс: 044 350 960
e_Mail:
salush@t.mk
ЕСА Тетово
ул. ЈНА 18
1200   Тетовоповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Дијагностичка студија  
          С     Деловно планирање  
          С     Физибилити студија  
     
Финансии и финасиски услуги 
          С     Финансиска дијагностичка студија  
          С     Финансиска анализа  
          С     Работење со готовина/анализа на готовинскиот тек  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување во областа на финансиите; даноците и сметководството  Идризи
Фитим


Дипл. Економист - Сметководство и финансии
Населено место: Тетово
Телефон:
Мобилен : 070 482 482   
Факс:
e_Mail:
fitimidrizi91@gmail.com
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување во областа на истражувањето на пазарот  
          Г     Општо советување во областа на финансиите; даноците и сметководството  Илијоска
Марина


Дипломиран инг. технолог
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3061 344
Мобилен : 075 559 290   
Факс: 02 3061 344
e_Mail:
dmconsulting@t.mk
Д и М Консалтинг Д.о.о
Булевар Октомвриска Револуција 12 4/6
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Прирачник за политики и процедури  
          С     Деловно планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Квалитет 
          С     CE (ЦЕ) ознака  
          С     Подготовка за ISO 14001  
          С     Подготовка за ISO 9001  
          С     Подготовка за HACCP  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување во областа на производството, технологијата, квалитетот  Имери
Ардиан


Дипл. Економист
Населено место: Гостивар
Телефон: 042 218 620
Мобилен : 072 700 039; 078 333 433   
Факс:
e_Mail:
ecc_consulting@yahoo.com
Биро за економски и правни услуги КОНТО ПЛУС МСС
Бул. Браќа Гиновски бр.46/3
1230   Гостиварповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  
          Г     Општо советување во областа на финансиите; даноците и сметководството  Исмаили
Генти


Дипл. инженер по информатика
Населено место: Тетово
Телефон: 044 330 422
Мобилен : 071 319 663   
Факс:
e_Mail:
g.ismaili@gmail.com
ДТУ НЕОН СИСТЕМС
Илинденска 215
1200   Тетовоповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во областа на информациско комуникациската технологија  Ичев
Ѓорги


Дипломиран економист
Населено место: Богданци
Телефон: 034 222 023
Мобилен : 075 226 123   
Факс: 034 222 023
e_Mail:
ekoplodpak@yahoo.com
http://
ЕКО-ПЛОД ПАК Богданци
М.Тито б.б.
1484   Богданцинема дополнителни
референци


     
Управување 
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Позиционирање и одредување цена на производот  
          С     Градење имиџ  
          С     Истражување на пазарот  
          С     Промотивен дизајн  
          С     Истражување/статистичка анализа (локално)  
          С     Маркетинг план (локален)  
     
Финансии и финасиски услуги 
          С     Сметководствен менаџмент  
          С     Финансиска дијагностичка студија  
          С     Финансиска анализа  
     
Општо советување 
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во областа на истражувањето на пазарот  
          Г     Општо советување во областа на финансиите; даноците и сметководството  
          Г     Општо советување во областа на развојните програми  Јакимова
Ирена


Дипломиран економист, МБА во менаџмент
Населено место: Скопје
Телефон:
Мобилен : 071 262 219   
Факс:
e_Mail:
irenajakimova@yahoo.com
Д.У. Авторска Агенција - МА ДООЕЛ
Ул. Иван Милутиновиќ бр. 23 лок 4
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Позиционирање и одредување цена на производот  
          С     Градење имиџ  
          С     Маркетинг план (локален)  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Планови за подобрување на изведбата  
          С     Проценка на потребите од обука  
          С     Дизајнирање на курс за обука  Јаковлева
Љубинка


Дипл. Правник
Населено место: Кавадарци
Телефон:
Мобилен : 071 390 294   
Факс:
e_Mail:
jakovlevaljubinka@yahoo.com
АГРОКОНСАЛТИНГ КОЦЕВ ДООЕЛ
Ул. Шишка бр. 154
1430   Кавадарциповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  Јаковлевска Самарџиева
Васка


ВШС Економист
Населено место: Велес
Телефон: 043 613 810
Мобилен :   
Факс: 043 613 810
e_Mail:
kontobiro@gmail.com
КОНТО КОНСАЛТИНГ ВК ДООЕЛ
Никола Оровчанец бр.1
1400   Велесповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во областа на финансиите; даноците и сметководството  Јаневска
Гордана


Економист
Населено место: Куманово
Телефон:
Мобилен : 078 266 060   
Факс:
e_Mail:
gordana_janevska2000@yahoo.com
РЦ Куманово - Фондација за Развој на МСП
Илинденска бб (зграда на ОПО-3 кат)
1300   Кумановоповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во областа на финансиите; даноците и сметководството  Јаневска
Душица


Дипломиран инженер по електротехника
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3090 690
Мобилен : 070 200 299   
Факс: 02 3135 224
e_Mail:
jdusica@yahoo.com
http://
Фасто д.о.о
Ул.69 бр.67, с. Г. Соње, Сопиште Ул.Јуриј Гагарин 53/6
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Позиционирање и одредување цена на производот  
          С     Градење имиџ  
          С     Истражување на пазарот  
          С     Промотивен дизајн  
          С     Подготовка и дизајн на интернет страница  
          С     Истражување/статистичка анализа (локално)  
          С     Маркетинг план (локален)  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Конкурентни системи за наградување  
     
Производство 
          С     Оптимизација на производството  
     
ИТ и МИС 
          С     Анализа на нулта фаза (GAP анализа) и дизајн на ИТ решение  
          С     Дијагностика за обичен систем за ПРП  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во областа на истражувањето на пазарот  
          Г     Општо советување во областа на информациско комуникациската технологија  Јанкоски
Гоце


Дипл. инж. по математика-информатика
Населено место: Охрид
Телефон: 046 231 270
Мобилен : 070 232 870   
Факс: 046 231 131
e_Mail:
goce@enter.com.mk
http://www.enter.com.mk
ЕНТЕР
Ул. Јане Сандански 26
6000   Охридповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Конкурентни системи за наградување  
     
Финансии и финасиски услуги 
          С     Финансиска анализа  
     
Производство 
          С     Оптимизација на производството  
     
ИТ и МИС 
          С     Анализа на нулта фаза (GAP анализа) и дизајн на ИТ решение  
          С     Дијагностика за обичен систем за ПРП  Јанкуловски
Јован


Дипломиран економист
Населено место: Скопје
Телефон:
Мобилен : 070 248 405   
Факс:
e_Mail:
jovanjankulovski@yahoo.com
ЕУРО ЛЕВЕЛ ДОО
Ул. Ратко Митровиќ 21б
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во областа на истражувањето на пазарот  
          Г     Општо советување во областа на информациско комуникациската технологија  Јанкуловски
Јове


Дипл. Електро инжинер
Населено место: Битола
Телефон: 047 25 25 24
Мобилен : 070 339 229   
Факс: 047 25 25 24
e_Mail:
jove.jankulovski@yahoo.com
Интерактивна мрежа за образование и ресурси - ИМОР
Милтон Манаки 17
7000   Битолаповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Стратегиско планирање  
          С     Деловно планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Истражување на пазарот  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Подготовка на описи на работните места  
          С     Конкурентни системи за наградување  
          С     Дизајнирање на курс за обука  
     
Производство 
          С     Оптимизација на производството  Јовановиќ
Драган


Дипломиран економист
Населено место: Куманово
Телефон: 031 416 433
Мобилен : 078 671 140   
Факс:
e_Mail:
dgdg_jov@yahoo.com
РЦ Куманово - Фондација за Развој на МСП
Илинденска бб (зграда на ОПО-3 кат)
1300   Кумановоповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во областа на истражувањето на пазарот  
          Г     Општо советување во врска со организационата поставеност на претпријатието  
          Г     Општо советување во областа на производството, технологијата, квалитетот  Јовановска-Беќарова
Слаѓана


Дипломиран правник
Населено место: Крива Паланка
Телефон: 031 375 393
Мобилен : 070 592 117; 075 952 800   
Факс: 031 375 569
e_Mail:
slaganabekarovska@yahoo.com
http://
Адвокатска канцеларија Слаѓана Беќарова
Маршал Тито бб
1300   Крива Паланкаповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во врска со санацијата на претпријатие/дејност/ работење  
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  
          Г     Општо советување во врска со организационата поставеност на претпријатието  Јовановски
Здравко


Дипл.машински инженер
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3069 465
Мобилен : 070 230 904   
Факс: 02 3069 465
e_Mail:
pum-mig-zj@t.mk
http://
ПУМ МИГ Здравко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, Друштво за производство, инженеринг, трговија и услуги
Невеска 4-3/1
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Деловно планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  Јованоски
Делчо


Д-р. м-р, дипл. инж.
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3099 247
Мобилен : 070 234 609   
Факс: 02 3099 298
e_Mail:
jov@mf.ukim.edu.mk
http://www.mf.ukim.edu.mk
Машински Факултет
Карпош 2 бб, пошт. фах 464
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Управување 
          С     Стратегиско планирање  
          С     Деловно планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Организациски развој/преструктурирање  
     
Производство 
          С     Развој на нов производ  
          С     Оптимизација на производството  
          С     Планирање и контрола на производството  
          С     Лесно производство  
     
Квалитет 
          С     Подготовка за ISO 9001  Јовевска
Славица


Дипломиран Економист
Населено место: Скопје
Телефон: 022792901
Мобилен : 070311306   
Факс: 022462309
e_Mail:
elitabiro@mail.net.mk
Елита Биро дооел
ул.Венјамин Мачуковски б.б
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општо советување во областа на финансиите; даноците и сметководството  Јовчевски
Зоран


Дипломиран електроинженер
Населено место: Скопје
Телефон:
Мобилен : 078 396 312   
Факс:
e_Mail:
zoran_jovcevski@yahoo.com
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Развој на човечките ресурси 
          С     Дизајнирање на курс за обука  Јусуфи
Љеарта


Дипломиран економист
Населено место: Тетово
Телефон:
Мобилен : 070 710 040   
Факс:
e_Mail:
learta.jusufi@gmail.com
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување во областа на истражувањето на пазарот  
          Г     Општо советување во областа на финансиите; даноците и сметководството  Јусуфи
Неби


Дипл. маш. Инженер
Населено место: Тетово
Телефон: 044 350 960
Мобилен : 070 329 256   
Факс: 044 350 960
e_Mail:
esate@t.mk
http://
ЕСА Тетово
ул. ЈНА 18
1200   Тетовоповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Стратегиско планирање  
          С     Деловно планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
          С     Физибилити студија  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Организациски развој/преструктурирање  
     
Производство 
          С     Развој на нов производ  
          С     Оптимизација на производството  
          С     Планирање и контрола на производството  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување во областа на производството, технологијата, квалитетот  Казанков
Дарко


М-р по економски науки
Населено место: Скопје
Телефон: 02 31 28 426
Мобилен : 070 233 180   
Факс:
e_Mail:
dkazankov@yahoo.com
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Деловно планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Позиционирање и одредување цена на производот  
          С     Стратегии за развој на извозот  
     
Финансии и финасиски услуги 
          С     Сметководствен менаџмент  
          С     Финансиска дијагностичка студија  Казанков
Емил


Дипл.инг.металург
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3128 426
Мобилен : 070 220 194   
Факс: 02 3128 426
e_Mail:
emil.kazankov@yahoo.com
http://
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Деловно планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Извозни планови  
          С     Стратегии за развој на извозот  
          С     Меѓународно маркетинг истражување  
     
Производство 
          С     Развој на нов производ  
          С     Оптимизација на производството  
          С     Планирање и контрола на производството  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  
          Г     Општо советување во областа на производството, технологијата, квалитетот  Каранфилова
Невена


Дипл. Економист
Населено место: Радовиш
Телефон:
Мобилен : 076 433 615   
Факс:
e_Mail:
proofis@yahoo.com
ПРО ОФИС
Илинденска 21
2420   Радовишповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во областа на истражувањето на пазарот  
          Г     Општо советување во областа на финансиите; даноците и сметководството  Кардула Доневски
Александра


Дипл. правник
Населено место: Крушево
Телефон:
Мобилен : 070 957 444   
Факс: 048 476 457
e_Mail:
kardula.consulting@mail.com
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување во врска со санацијата на претпријатие/дејност/ работење  Кермичиева-Пановска
Афродита


Висока стручна спрема
Населено место: Скопје
Телефон: 02 32 90 540
Мобилен : 070 330 242   
Факс: 02 32 90 544
e_Mail:
afroditak@gmx.net
http://www.csglobal.com.mk
ЦС Глобал дооел
Иво Рибар Лола 59/1-2
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Стратегиско планирање  
          С     Деловно планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
          С     Физибилити студија  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Подготовка на описи на работните места  
          С     Конкурентни системи за наградување  
          С     Дизајнирање на курс за обука  
          С     Организациски развој/преструктурирање  
     
Производство 
          С     Оптимизација на производството  
          С     Лесно производство  Кимовска Геровска
Катерина


Дипл. Економист
Населено место: Битола
Телефон:
Мобилен : 077 821 111   
Факс:
e_Mail:
katerina.kimovska@gmail.com
www.cefe.mk
Здружение на граѓани ЦЕФЕ Македонија
Никола Парапунов 33/57
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во областа на истражувањето на пазарот  Киревска
Светлана


Дипломиран економист
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3239 053
Мобилен :   
Факс: 02 3298 065
e_Mail:
svetlanakirevska@recs.org.mk
http://
РЦ Скопје - Фоднација за развој на мали и средни претприемништва
Ѓуро Стругар 15а
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Деловно планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Финансии и финасиски услуги 
          С     Финансиска дијагностичка студија  
          С     Финансиска анализа  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  Климовски
Милорад


Дипл. Маш. Инг.
Населено место: Скопје
Телефон: 02 2464 861
Мобилен :   
Факс: 02 2464 861
e_Mail:
basme@basme.com.mk
БАСМЕ КТ
Бул. Кочо Рацин бр. 32-1/3
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Квалитет 
          С     Подготовка за ISO 14001  
          С     Подготовка за ISO 9001  
          С     Подготовка за HACCP  Коколански
Драган


Дипл. Економист
Населено место: Берово
Телефон:
Мобилен : 070 923 367   
Факс:
e_Mail:
dkokolanski@gmail.com
http://
ЕУРОДAKСИ
Партизанска 12-2/18
2330   Беровоповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Финансии и финасиски услуги 
          С     Сметководствен менаџмент  
          С     Финансиска дијагностичка студија  
          С     Финансиска анализа  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување во областа на финансиите; даноците и сметководството  
          Г     Општо советување во врска со организационата поставеност на претпријатието  Коневска
Ирена


Дипл. инж. Технолог
Населено место: Скопје
Телефон:
Мобилен : 070 276 977   
Факс: 02 2 403 832
e_Mail:
konevska@fc.com.mk
http://www.fc.com.mk
ФУД КОНСАЛТИНГ Друштво за консултантски услуги
Ул. Коста Новаковиќ
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Квалитет 
          С     Подготовка за ISO 9001  
          С     Подготовка за HACCP  
          С     Подготовка за EurepGap  Коруновски
Жарко


Дипл. Маш. Инг.
Населено место: Прилеп
Телефон: 048 528 928
Мобилен : 078 412 253   
Факс:
e_Mail:
technowestmk@yahoo.com
http://www.technowest.com.mk
ТЕЦХНОВЕСТ
Ул. Благоја Стојкоски бр. 3
7500   Прилепнема дополнителни
референци


     
Производство 
          С     Оптимизација на производството  
          С     Планирање и контрола на производството  Костадинова
Грозда


ВСС
Населено место: Струмица
Телефон: 032631958
Мобилен : 071 309 220   
Факс: 032631958
e_Mail:
grozda_kostadinova@yahoo.com
ЕУРО ПЛУС ПРОЕКТ ДООЕЛ
Ул. Ѓорче Петров бр. 47
2420   Радовишповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Стратегиско планирање  
          С     Деловно планирање  
          С     Физибилити студија  
     
Финансии и финасиски услуги 
          С     Сметководствен менаџмент  
          С     Финансиска анализа  
          С     Работење со готовина/анализа на готовинскиот тек  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во врска со пријавувањето на домашни јавни повици  
          Г     Општо советување во врска со санацијата на претпријатие/дејност/ работење  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување во областа на финансиите; даноците и сметководството  
          Г     Општо советување во областа на развојните програми  Костевска
Тања


Магистер по економски науки
Населено место: Битола
Телефон: 047 225 475; 202 420
Мобилен :   
Факс: 047 228 153
e_Mail:
rcbt@t.mk
РЦ Битола Фондација за развој на претприемништвото*
Ул. БУЛЕВАР 1-ви МАЈ бр. ББ
7000   Битолаповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Дијагностичка студија  
          С     Деловно планирање  
     
Финансии и финасиски услуги 
          С     Сметководствен менаџмент  
          С     Финансиска анализа  
          С     Работење со готовина/анализа на готовинскиот тек  Костовска Богоеска
Габриела


Дипл. машински инженер
Населено место: Тетово
Телефон: 02 3077 008
Мобилен : 070 544 205   
Факс: 02 3092 814
e_Mail:
gabriela@mir.org.mk
http://www.mir.org.mk
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Производство 
          С     Управување со ланец за снабдување, логистика и планирање  
          С     Оптимизација на производството  
          С     Планирање и контрола на производството  
     
Квалитет 
          С     Подготовка за ISO 9001  
          С     Подготовка за HACCP  Костовски
Зоран


М-р по менаџмент
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3061 114
Мобилен :   
Факс: 02 3061 834
e_Mail:
motiva@t.mk
http://www.motiva1.com
МОТИВА ДОО Скопје
Лондонска 11б
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Управување 
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Подготовка на описи на работните места  
          С     Конкурентни системи за наградување  
          С     Дизајнирање на курс за обука  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  Костовски
Нинко


Д-р по економски науки
Населено место: Тетово
Телефон: 044 337 390
Мобилен : 070 256 345   
Факс: 044 337 390
e_Mail:
nkostovski@t.mk
http://
БАСМЕ КТ
Бул. Кочо Рацин бр. 32-1/3
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Стратегиско планирање  
          С     Деловно планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
          С     Физибилити студија  
     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Извозни планови  
          С     Стратегии за развој на извозот  
          С     Меѓународно маркетинг истражување  
          С     Скенирање на извозниот пазар за новите извезувачи  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Организациски развој/преструктурирање  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување во областа на истражувањето на пазарот  Коцев
Зоран


Дипл. Инжинер агроном
Населено место: Скопје
Телефон: 02 2444 788, 2777 266
Мобилен : 070 239 234   
Факс:
e_Mail:
zoran_kocev@yahoo.com
АГРОКОНСАЛТИНГ КОЦЕВ ДООЕЛ
Ул. Шишка бр. 154
1430   Кавадарциповеќе за советникот


     
Квалитет 
          С     Подготовка за HACCP  
          С     Подготовка за EurepGap  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во областа на развојните програми  
          Г     Општо советување во областа на производството, технологијата, квалитетот  Коцев
Стојанчо


Дипломиран економист
Населено место: Струмица
Телефон: 034 323 891
Мобилен : 070 253 784   
Факс:
e_Mail:
tp_revizorbabamov@yahoo.com
http://
ТП РЕВИЗОР БАБАМОВ
Ул. Крсто Узунов бр. 5/3
2400   Струмицаповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Стратегиско планирање  
          С     Деловно планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
          С     Физибилити студија  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Организациски развој/преструктурирање  
     
Финансии и финасиски услуги 
          С     Сметководствен менаџмент  
          С     Финансиска дијагностичка студија  
          С     Финансиска анализа  
     
Производство 
          С     Оптимизација на производството  
          С     Лесно производство  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во областа на производството, технологијата, квалитетот  Кржовска
Даниела


Дипл. земјоделски инжинер
Населено место: Берово
Телефон:
Мобилен : 070 833 120   
Факс:
e_Mail:
dkrzovska@yahoo.com
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општо советување во областа на производството, технологијата, квалитетот  Лаѓаревиќ - Чукарска
Ружица


Дипломиран инжинер по прехрамбена технологија
Населено место: Струмица
Телефон: 034 344 340
Мобилен : 071 253 340   
Факс:
e_Mail:
cukarski@t.mk
http://
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Развој на човечките ресурси 
          С     Конкурентни системи за наградување  
          С     Дизајнирање на курс за обука  
     
Производство 
          С     Развој на нов производ  
          С     Оптимизација на производството  
          С     Планирање и контрола на производството  
     
Квалитет 
          С     Подготовка за HACCP  Лазарова
Фани


Магистер по технолошки науки
Населено место: Скопје
Телефон: 02 2 464 551
Мобилен :   
Факс: 02 2 403 832
e_Mail:
info@fc.com.mk
http://www.fc.com.mk
ФУД КОНСАЛТИНГ Друштво за консултантски услуги
Ул. Коста Новаковиќ
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Прирачник за политики и процедури  
          С     Стратегиско планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Производство 
          С     Развој на нов производ  
          С     Оптимизација на производството  
          С     Планирање и контрола на производството  Левковски
Јован


Дипл. економист
Населено место: Скопје
Телефон:
Мобилен : 070 306 561   
Факс:
e_Mail:
jovan@pluto.iziis.ukim.edu.mk
Авторско правно биро на РМ
бул. Свети Климент Охридски бб реон 7
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Деловно планирање  
          С     Физибилити студија  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Регрутирање и вработување кадар  
     
Финансии и финасиски услуги 
          С     Сметководствен менаџмент  
     
Производство 
          С     Управување со ланец за снабдување, логистика и планирање  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  
          Г     Општо советување во областа на финансиите; даноците и сметководството  Левковски
Слободан


Магистер по економски науки
Населено место: Скопје
Телефон:
Мобилен : 077 541 545   
Факс:
e_Mail:
bobilevkovski@gmail.com
Авторско правно биро на РМ
бул. Свети Климент Охридски бб реон 7
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  Маленко
Сашо


Дипл.електротехнички инженер
Населено место: Скопје
Телефон: 02 2044 313
Мобилен :   
Факс: 02 3123 848
e_Mail:
sasom@t.mk
http://
БИС-Инженеринг ДООЕЛ експорт импорт, Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги
Коста Шахов 6
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Енергетска ефикасност  
     
Производство 
          С     Оптимизација на производството  Мандал
Мустафа


Дипл. шумарски инженер
Населено место: Скопје
Телефон:
Мобилен : 070 323 953   
Факс:
e_Mail:
mustafamandal@live.com
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  Манова
Милена


Дипл. инженер по животна средина
Населено место: Скопје
Телефон:
Мобилен : 070 245 515   
Факс:
e_Mail:
man_milena@yahoo.com
ЕКО-ГРУП
Ул. Бошко Буха 7Б
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Дијагностичка студија  
          С     Стратегиско планирање  
          С     Физибилити студија  
     
Производство 
          С     Поставеност на фабрика  
          С     Планирање и контрола на производството  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување во областа на развојните програми  
          Г     Општо советување во областа на производството, технологијата, квалитетот  Манчев
Ристо


Магистер по високи Европски студии
Населено место: Скопје
Телефон:
Мобилен : 071 508 947   
Факс:
e_Mail:
ice_mancev@yahoo.com
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  
          Г     Општо советување во врска со организационата поставеност на претпријатието  
          Г     Општо советување во областа на развојните програми  Маријановска
Теодора


Дипл. инжинер агроном
Населено место: Скопје
Телефон: 02 52 05 631
Мобилен : 076 468 272   
Факс:
e_Mail:
teodora.marijanovska@hotmail.com
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во областа на производството, технологијата, квалитетот  Маријановски
Даниел


Доктор по ветеринарна медицина
Населено место: Скопје
Телефон:
Мобилен : 075 357 211   
Факс:
e_Mail:
dmarijanovski@fva.gov.mk
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општо советување во изработката на инвестициони проекти  
          Г     Општо советување во областа на развојните програми  Маџовска Стојановиќ
Елена


Дипл. Инж. Технолог
Населено место: Скопје
Телефон: 02 5211 231
Мобилен :   
Факс:
e_Mail:
elena@delsolution.com.mk
http://www.delsolution.com.mk
ДЕЛ СОЛУШН ДОО Скопје
Бул Партизански одреди 127/2-2
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Стратегиско планирање  
          С     Деловно планирање  
     
Квалитет 
          С     Подготовка за OHSAS 18001  
          С     Подготовка за ISO 14001  
          С     Подготовка за ISO 9001  
          С     Подготовка за ISO 27001  Маџовски
Јован


Дипломиран економист, магистер по Бизнис Администрација
Населено место: Скопје
Телефон: 023079611
Мобилен : 070231968   
Факс:
e_Mail:
jmadjovski@ceed-macedonia.org
Вработување ком Лиценцирана агенција за посредување за вработување
бул.Илинден бр.80
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Управување 
          С     Стратегиско планирање  
          С     Деловно планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Подготовка на описи на работните места  
          С     Регрутирање и вработување кадар  
          С     Проценка на потребите од обука  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  
          Г     Општо советување во областа на истражувањето на пазарот  Мешковска
Ана


м-р по менаџмент и организациски иновации
Населено место: Скопје
Телефон: 075 464 706
Мобилен : 075 464 706   
Факс: 02 3123 601
e_Mail:
ana.meskovska@tpconsulting.com.mk
ТРАЈКОВСКИ И ПАРТНЕРИ КОНСАЛТИНГ
Свети Климент Охридски бр.24/2-1
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Општо советување 
          Г     Општо советување во областа на менаџментот  
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  
          Г     Општо советување во врска со организационата поставеност на претпријатието  Миланов
Јане


Дипл. Електро инжинер
Населено место: Штип
Телефон: 032 393 128
Мобилен : 070 322 639   
Факс: 032 391 384
e_Mail:
jane_milanov@yahoo.com
ЛОНГУРОВ ДОО
Ул. Љубен Иванов бр. 20
2000   Штипповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  
          Г     Општо советување во областа на информациско комуникациската технологија  
          Г     Општо советување во областа на иновациите  
          Г     Општо советување во областа на производството, технологијата, квалитетот  Милиновиќ
Наташа


Магистер по биохемија
Населено место: Скопје
Телефон: 02 2 403 833
Мобилен :   
Факс: 02 2 403 832
e_Mail:
milinovik@fc.com.mk
http://www.fc.com.mk
ФУД КОНСАЛТИНГ Друштво за консултантски услуги
Ул. Коста Новаковиќ
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Квалитет 
          С     Подготовка за ISO 14001  
          С     Подготовка за ISO 9001  
          С     Подготовка за HACCP  Минков
Горан


Дипл. Економист
Населено место: Струмица
Телефон: 034 324 282
Мобилен : 076 452 800   
Факс:
e_Mail:
minkov_goran@yahoo.com
РЦ Струмица - Фондација за развој на МСП
11 Октомври бб
2400   Струмицаповеќе за советникот


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општа помош при регистрација на претпријатие (добивање на дозволи; лиценци..)  
          Г     Општо советување во областа на финансиите; даноците и сметководството  Минкова
Танкица


Дипломиран Економист
Населено место: Струмица
Телефон: 034 324 282
Мобилен : 076 452 700   
Факс:
e_Mail:
karayanova@yahoo.com
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г     Општо советување на подрачјето на човековите ресурси  Миновски
Васил


Машински инженер
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3177 849
Мобилен : 070 987 475   
Факс: 02 3117 849
e_Mail:
vasil.minovski@t.mk
Македонска Авторска Агенција
Бул. Кочо Рацин 14
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Производство 
          С     Оптимизација на производството  
          С     Планирање и контрола на производството  
     
Квалитет 
          С     Подготовка за ISO 14001  
          С     Подготовка за ISO 9001  Миновски
Роберт


Д-р по машински науки
Населено место: Скопје
Телефон: 02 3099 253
Мобилен : 070 537 294   
Факс: 02 3099 294
e_Mail:
mrobert@mf.ukim.edu.mk
http://www.mf.ukim.edu.mk
Машински Факултет
Карпош 2 бб, пошт. фах 464
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Управување 
          С     Стратегиско планирање  
          С     Деловно планирање  
          С     Помош во управување со компанијата  
     
Развој на човечките ресурси 
          С     Организациски развој/преструктурирање  
     
Производство 
          С     Развој на нов производ  
          С     Оптимизација на производството  
          С     Планирање и контрола на производството  
          С     Лесно производство  
     
Квалитет 
          С     Подготовка за ISO 9001  Митевска
Сања


ДИПЛОМИРАН ТЕКСТИЛЕН ИНЖИЊЕР
Населено место: СКОПЈЕ
Телефон:
Мобилен : 076/203-040   
Факс:
e_Mail:
sanja.mitevska65@gmail.com
ЕУРО ЛЕВЕЛ ДОО
Ул. Ратко Митровиќ 21б
1000   Скопјенема дополнителни
референци


     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општо советување на подрачјето на маркетингот  
          Г     Општо советување во областа на истражувањето на пазарот  Митиќ
Зоран


Дипломиран електротехнички инженер
Населено место: Скопје
Телефон: 02 2036 765
Мобилен : 075 76 77 70   
Факс:
e_Mail:
zoran.mtc@gmail.com
http://
МАКЕДОНИЈА ПАТЕНТ
Ул. Апостол Гусларот бр. 3
1000   Скопјеповеќе за советникот


     
Маркетинг/Развој на извозот 
          С     Позиционирање и одредување цена на производот  
          С     Градење имиџ  
          С     Истражување на пазарот  
          С     Промотивен дизајн  
          С     Маркетинг план (локален)  
     
Производство 
          С     Развој на нов производ  
          С     Оптимизација на производството  
          С     Планирање и контрола на производството  
     
Општо советување 
          Г     Општо советување за изработка на деловен план  
          Г     Општа помош при обликување и проверка на деловна идеја  
          Г