Агенција за поддршка на претприемништвотоEnglish Version
Агенција за поддршка на претприемништвото
почетна странамапа на сајтот
Агенција за поддршка на претприемништвотоЗа НасПроектиМСПДокументиКонтактЛинкови
 
Мапа на сајтот
 

За нас
   За нас
   Извештаи за работата на АППРМ
   Јавни набавки
   Мисија на Агенцијата
   Огласи
   Програми и стратешки планови
   Програмски активности

Проекти
   DOCSMES
   EIICM
   INTERVALUE
   new-MENTOR
   VIBE - Инвестициска Иницијатива во Балканска Европа
   АППРМ - GTZ ПРОЕКТ за Техничка / експертска помош
   Градење на капацитетите ...
   Самовработување III
   ФИНО

МСП
   МСП пребарување
   Export Promotion - Обука
   Бизнис План
   Инкубатори
   Инфо точки
   МСП Опсерваторија
   Понуда / Побарувачка
   ПУБЛИКАЦИИ

Документи
   Export Promotion Training
   IPA Презентации
   Бизнис средби 11.04.2006
   Ваучерско советување
   Инкубатори
   Консултантски услуги
   МСП
   Семинари
   Тендери

Контакт
   Контакт

Линкови
   Други институции
   Институции на балканот за развој на МСП
   нов запис

Календар
   Календар

Архива на вести
   Архива на вести

врв на страната

© AППРМ, 2005