???????? ?? ???????? ?? ?????????????????
???????? ?? ???????? ?? ?????????????????
??????? ?????????? ?? ??????
????????
???????? ?? ???????? ?? ??????????????????? ????????????????????????????????????
 
   
Б А Р А Ј    П О   :
Име Град Дејност
   
Листа на компании од Македонија кои се пријавиле за учество во BCN проектот :
Прикажани од 6 до 10 од вкупно 128
 
Детали
Име
Адреса / Град
тел/ факс
e_mail / www
Дејност
Abg-vision
Pra[ka 23
SKOPJE

+389 2 3078812

ADRIA KOMERC
@elezni~ka 31
SKOPJE

023113798
023113797

Vino, proizvodstvo
Agencija za delovni aktivnosti za posreduvawe za vrabotuvawe vo zemja i stransvo T.P.TEMPORER
ul Bratsvo Edinstvo BB
KUMANOVO

031 453-938
031 453 938

intelektualna usluga obuka na nevraboteni i vraboteni za potrebi na rabotodavci obuka na menaxeri kako i davawe na informacii od berza na trudot so koj raspolaga so ogromen fond na strucni profili zaradi vrabotuvawe
AGROHEMIJA
Ruzveltova 22
SKOPJE

023297840
023297844

Proizvodstvo na pesticidi i drugi hemikalii za zemjodelstvoto
AGRO-KOMERC 92
Leninova bb
STRUMICA

03422287
03422287

Sokovi od ovo{je i zelen~uk, proizvodstvo
ПРИКАЖИ ГИ СИТЕ

Врв на страната

 A????, 2005