Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Публикации

ПОЧЕТНА Публикации

ПУБЛИКАЦИИ

ПУБЛИКАЦИИ

 • ВОДИЧ ЗА ИЗВОЗ НА ТЕКСТИЛводич
 • ПРИРАЧНИК ЗА ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЈА ЗА БРЕНДИРАЊЕприрачник
 • ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ - прирачник 
 • Заштита на Интелектуалната Сопственост - лифлет
 • Помош н МСП за излез на странски пазари - лифлет
 • Образование и Вештини за Претприемништво - лифлет
 • Поддршка за МСП на Регионално ниво - лифлет 
 • Поддршка на МСП за Иновации и Истражување - лифлет
 • Подобрен пристап до Извори за Финансирање - лифлет 

 

 • Програма за помош при усогласување на законодавството за еколошка заштита за мали и средни претпријатија - лифлет
 • Патент - лифлет
 • ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРАВОТО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ - ЛИЦЕНЦА  - лифлет
 • Деловни ON-LINE Бази на Податоци на ЕУ - лифлет 
 • ON-LINE Водич за ИЗВОЗ на стоки во Европската Унија - лифлет
 • EXPORT HelpDesk - Помош при извоз во ЕУ - лифлет
 • Стандарди и сертификати- брошура