Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Годишни извештаи за работата на АППРСМ

ПОЧЕТНА Годишни извештаи за работата на АППРСМ

Годишен извештај за работата на АППРСМ

Годишен извештај за работата 2022 година ... (.pdf)

Годишен извештај еднакви можности 2022 ... (.pdf)

Годишен извештај РОБ 2022 ... (.pdf)

Годишен извештај за работата 2021 година ... (.pdf)

Годишен извештај еднакви можности 2021 ... (.pdf)

Годишен извештај РОБ 2021 ... (.pdf)

Годишен извештај за работата 2020 година ... (.pdf) 

Извештај  еднакви можности АППРСМ 2020 година ... (.pdf)

Извештај РОБ АППРСМ 2020 година ... (.pdf)

Годишен извештај за работата 2019 година ... (.pdf) 

Годишен извештај за работата 2018 година ... (.pdf) 

Годишен извештај за работата 2017 година ... (.pdf)

Годишен извештај за работата 2016 година ... (.pdf)

Годишен извештај за работата 2015 година ... (.pdf)

Годишен извештај за работата 2014 година ... (.pdf)

Ревизија за успешност  2010-2013 ... (.pdf)

Годишен извештај за работата 2013 година ... (.pdf)

Годишен извештај за работата 2012 година ... (.pdf)

Извештај за родово одговорно буџетирање за 2019 година... (.pdf)