Изведувачи на програмата

ПОЧЕТНА Изведувачи на програмата

ИЗВЕДУВАЧИ НА ПРОГРАМАТА

Изведувач на програмата за Ваучерско советување


Регионален Центар Скопје

Фондација за развој на мали и средни претприемништва

Бул. Партизански одреди бр.17, влез 3 (мезанин), 1000 Скопје
Директор: Светлана Киревска
Советник организатор: Евгенија Лисичова
Тел/факс: (02) 3239 053 и 3298 065
Мобилен: 070 720 580, 071 530 548
E-mail: recs@recs.org.mk
Регионален Центар Струмица

Фондација за развој наr мали и средни претпријатија

ул. 11 Октомври бб
2400 Струмица
Директор: Марија Ташева
Советник-организатор: Марија Ташева
Тел/факс: (034) 349 320
Мобилен: 071 201 068
E-mail: rcsr@t.mkРегионален Центар Битола

Фондација за развој на мали и средни претпријатијa

 

Бул. 1 Мај бб 7000 Битола
Директор: Драган Дамјановски
тел/факс (047) 228 153 и 202 420
Е-маил: rcbt@t-home.mk
Овластен советник - организатор :Гоце Петровски
Регионален Центар Куманово

Фондација за развој на мали и средни претпријатија

 

ул. Илинденска бб
1300 Куманово
Директор: Димитар Ташевски
тел/факс (031) 416 102 и 437 050
Е-маил: razvojku@t-home.mk

Овластен советник - организатор :
Димитар Ташевски

Регионален Центар Велес


Фондација за развој на мали и средни претпријатија

 

 

ул. Димитар Влахов 57
(хотел Вила Зора)
1400 Велес
Директор: Анита Самарџиева
тел/факс (043) 212 130
Е-маил: rcve@t-home.mk

Овластен советник - организатор :
Анита Самарџиева

ЕСА Тетово


Фондација за поддршка на претпријатија

 

ЈНА бр.18
1220 Тетово
Директор:   Салајдин Идризи
тел    (044) 350 960
факс (044) 350 961
Е-маил: esate@t-home.mk

Овластен советник - организатор :
Јакуп Абдии

ЕСА Охрид


Фондација за поддршка на претпријатија

 

 

Булевар Туристичка бб  (п.фах 129)
6000 Охрид
Директор Тони Цветаноски
тел (046) 260 187
факс (046) 262 025
Е-маил: esaoh@t-home.mk

Овластен советник - организатор :
Елизабета Петанова

Регионален Центар Скопје 2*
Фондација за развој на 
образование и култура „АЛБИЗ“, 1000 Скопје
Ул. 20 бр. 97, Сарај
Директор: Бесир Дерњани
Тел/факс: (02) 2057 632
Мобилен: 071 329 468
E-mail: info@albiz.org.mk   

 

Овластен советник - организатор :
Бесир Дерњани