Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Изведувачи на програмата

ПОЧЕТНА Изведувачи на програмата

ИЗВЕДУВАЧИ НА ПРОГРАМАТА

Изведувач на програмата за Ваучерско советување


Регионален Центар Скопје

Фондација за развој на мали и средни претприемништва

Бул. Партизански одреди бр.17, влез 3 (мезанин), 1000 Скопје
Директор: Светлана Киревска
Советник организатор: Евгенија Лисичова
Тел/факс: (02) 3239 053 и 3298 065
Мобилен: 070 720 580, 071 530 548
E-mail: recs@recs.org.mk
Регионален Центар Струмица

Фондација за развој наr мали и средни претпријатија

ул. 11 Октомври бб
2400 Струмица
Директор: Марија Ташева
Советник-организатор: Марија Ташева
Тел/факс: (034) 349 320
Мобилен: 071 201 068
E-mail: rcsr@t.mkРегионален Центар Битола

Фондација за развој на мали и средни претпријатијa

 

Бул. 1 Мај бб 7000 Битола
Директор: Драган Дамјановски
тел/факс (047) 228 153 и 202 420
Е-маил: rcbt@t-home.mk
Овластен советник - организатор :Гоце Петровски
Регионален Центар Куманово

Фондација за развој на мали и средни претпријатија

 

ул. Илинденска бб
1300 Куманово
Директор: Димитар Ташевски
тел/факс (031) 416 102 и 437 050
Е-маил: razvojku@t-home.mk

Овластен советник - организатор :
Димитар Ташевски

Регионален Центар Велес


Фондација за развој на мали и средни претпријатија

 

 

ул. Димитар Влахов 57
(хотел Вила Зора)
1400 Велес
Директор: Анита Самарџиева
тел/факс (043) 212 130
Е-маил: rcve@t-home.mk

Овластен советник - организатор :
Анита Самарџиева

ЕСА Тетово


Фондација за поддршка на претпријатија

 

ЈНА бр.18
1220 Тетово
Директор:   Салајдин Идризи
тел    (044) 350 960
факс (044) 350 961
Е-маил: esate@t-home.mk

Овластен советник - организатор :
Јакуп Абдии

ЕСА Охрид


Фондација за поддршка на претпријатија

 

 

Булевар Туристичка бб  (п.фах 129)
6000 Охрид
Директор Тони Цветаноски
тел (046) 260 187
факс (046) 262 025
Е-маил: esaoh@t-home.mk

Овластен советник - организатор :
Елизабета Петанова

Регионален Центар Скопје 2*
Фондација за развој на 
образование и култура „АЛБИЗ“, 1000 Скопје
Ул. 20 бр. 97, Сарај
Директор: Бесир Дерњани
Тел/факс: (02) 2057 632
Мобилен: 071 329 468
E-mail: info@albiz.org.mk   

 

Овластен советник - организатор :
Бесир Дерњани