Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Упатство за издавање на фактури

ПОЧЕТНА Упатство за издавање на фактури

Упатство за издавање на фактури

Советодавното претпријатие за извршените услуги на советникот или изведеното оспособување е должно да испостави фактура во согласност со Законот за данок на додадена вредност. Фактурата мора да се издаде на последниот ден од извршената услуга односно, најкасно во рок од 8 дена по извршената услуга. Задолжителен дел на фактурата е бројот на ваучерот.

Советникот е должен да испостави фактура за извршените услуги на советување во програмата преку советодавно претпријати, кое е наведено на ваучерот. За менување на советодавното претпријатие советникот до Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија го доставува образецот: Менување на советодавно претпријатие.