Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Документи за ваучер

ПОЧЕТНА Документи за ваучер

ДОКУМЕНТИ ЗА ВАУЧЕР


ПРОГРАМА ЗА ВАУЧЕРСКО СОВЕТУВАЊЕ:

 
Прирачник на процедури за спроведување на програмата за ВАУЧЕРСКО советување (.pdf 224 KB)

Прилог_1  - Изјава за советник организатор (.pdf 32 KB)

Прилог_2  - Извештај_I_дел од советникот (.pdf 84 KB)

Прилог_3  - Извештај_II_дел од советникот-организатор (.pdf 65 KB)

Прилог_4  - Извештај III дел од корисникот на советувањето (.doc 61 KB)

Прилог_5  - Мислење за деловен план (.doc 24 KB)

Прилог_6  - Менување на советодавно претпријатие (.doc 38 KB)

Прилог_7  - Спогодба со невработено лице (.pdf 65 KB)

Прилог_8  - Спогодба со постојно претпријатие (.pdf 63 KB)

Прилог_9  - Изјава за постојни претпријатија (.doc 35 KB)

Прилог_11 - Ваучер за советодавни услуги (.pdf 120 KB)

Прилог_12 - Ваучер за групни советодавни услуги (.pdf 114 KB)

Прилог_13 - Етички кодекс на советници (.pdf 72 KB)

Прилог_14 - Услови и опис на работни задачи за самовработување (.pdf 268 KB)

Прилог_15 - Зголемување на квота(.doc 29 KB)

Прилог_16 - Изјава потенцијален претприемач (.doc 27 KB)

Прилог_17 - Спогодба (изведувач - ПП) (.pdf 200 KB)

Прилог_18 - Понуда (.doc 40 KB)