Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

За нас

ПОЧЕТНА За нас

 

Кои сме ние?

Агенцијата е основана со закон во декември 2003 год. и претставува централна државна институција за поддршка на претприемништвото и развојот на малото стопанство во Република Северна Македонија.... повеќе

Програма за поддршка на Претприемништвото, Конкутрентноста и Иновативноста на МСП за 2021- та година ...повеќе


Закон за основање  на АППРМ ...повеќе

Измени на Законот за основање  2009 ...повеќе

Измени на Законот за основање  2010 ...повеќе

Измени на Законот за основање  2014 ...повеќе

Измени на Законот за основање  2018 ...повеќе

Статут АППРСМ:

Статут 2004 ...повеќе

Статутарна одлука 2015 ...повеќе

Статутарна одлука 2019 ...повеќе

Правилник за Систематизација на АППРСМ ... повеќе

Органограм ...повеќе

Листа на информации од Јавен карактер ...повеќе

Политика за квалитет ...повеќе

Родово буџетска изјава ...повеќе

Правилник за укажувачи ...повеќе

Интерна процедура за јавни набавки ...повеќе

Годишен план за спречување на корупција ...повеќе